Български English
За заявки: 0882 441 226
Стъкло
Стъклото е широко използвано още от древни времена . Произвежда се от леснодостъпни и…
прочетете още »
Метален скрап
“Унитрейд–БГ” ООД притежава безсрочна Лицензия за търговия с отпадъци от черни и цветни…
прочетете още »
ИУЕЕО, ИУМПС
Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) е електрическо и…
прочетете още »
Пластмаси
Пластмасите, наречени още полимери, са изградени от дълги високомолекулярни вериги.…
прочетете още »
Битови отпадъци
С течение на времето количеството отпадък, генериран от хората, нараства и съставът му се…
прочетете още »
Хартия
Производството на хартия се основава на свързването на целулозни влакна, добивани от…
прочетете още »