Техника

Техника

scroll for more info

База София 1

База Божурище разполага с балираща машина тип BOA с производителност 90 т./ 8 ч. Машината работи с работно налягане 280 бара, което осигурява компресиране на суровината в бали с големина 1,3м. дължина на 1,1м. ширина и 1,1м. височина. и 350 кг.

С цел запазване конфиденциалността на клиентите ни, фирмата ни разполага с шредер, които унищожава архива. Производителност: 30 т. / 8 ч.

Разделителната линия се обслужва от служители на фирмата, които сортират суровината ръчно. Хартиените отпадъци се разделят на: А5 (велпапе); А4 (велпапе и смесени); А2 (архивна хартия); вестници и списания. Пластмасата се разделя на: PET бутилки по цветове и найлон.

База София 2

База Гурмазово разполага със сепарираща инсталация с производителност 5 т. / ч. Осигурява предварително третиране на суровината, чрез което тя се разделя на различни по големина фракции. След обработката отпадъците преминават през разделителна линия за сортиране на суровините по артикули. В базата има балираща машина тип BOA, както и двусекционен шредер, който позволява различно унищожаване на архива.

София, 2227 Божурище,
Индустриална Зона,
ул. Иглика 2
База за преработка, събиране и съхранение на хартия и дърво
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
София, Гурмазово
42.759350, 23.184970
База за преработка, събиране и съхранение на пластмаси, метал и стъкло
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Варна, Западна промишлена зона, Феникс Реком 2
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.

 

Плевен,
Западна промишлена зона
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Видин,
ЮПЗ /Бивша цигарена фабрика /
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.

 

Монтана
бул.Трети Март 145
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.