Унищожаване на архив

Унищожаване на архив

scroll for more info

Ние можем да унищожим вашите архивни документи или документи съдържащи конфиденциална информация на вас или вашата фирма посредством шредиране спрямо утвърдена процедура се осигурява изпълнението на задължението на УНИТРЕЙД БГ ООД като администратор на лични данни и в качеството си на притежател на документ по чл.35 от ЗУО за дейности с отпадъци предлагащ услуга за унищожаване на документи на други администратори на лични данни , за да не се обработват и съхраняват в период по-дълъг от регламентирания ,за който са събрани данните.

Запознайте се със стадиите на унищожение: 

  • Ще ви осигурим транспортна услуга според изискванията ви.
  • При необходимост ще предложим услуга по сепарация и отделяне на документите от пластики, класьори и кламери. 
  • Контролирано ще шредираме документите до стадий на нечетимост
  • Накрая ще доведем тази хартия до рециклиране и ще я върнем обратно в употреба. 

Имате ли допълнителни въпроси? Моля свържете се с нас тук.

София, 2227 Божурище,
Индустриална Зона,
ул. Иглика 2
База за преработка, събиране и съхранение на хартия и дърво
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
София, Гурмазово
42.759350, 23.184970
База за преработка, събиране и съхранение на пластмаси, метал и стъкло
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Варна, Западна промишлена зона, Феникс Реком 2
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.

 

Плевен,
Западна промишлена зона
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Видин,
ЮПЗ /Бивша цигарена фабрика /
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.

 

Монтана
бул.Трети Март 145
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.