Изкукуваме хартия

Изкукуваме хартия

scroll for more info

Има много и различни видове хартия, които могат след преработка да се върнат отново в употреба за направата на опаковки или стоки за бита.

Видовете хартия, които изкупуваме са:

  •  Велпапе или разговорно казано кашони. Суровината, която изкупуваме трябва да е чиста от чуждици като найлони или пластмасови детайли.
  • Архив или излезли от давност и употреба документи, които може да съдържат сенситивна информация. Ние имаме изградена специална процедура за унищожение на подобен вид документи чрез шредиране за да предотвратим разпространението на информацията, която те съдържат. 
  • Смесена хартия ( вестници, списания, брошури, изрезки от производството на печатници)

Всяка една суровина преминава през детайлно окачествяване от наша страна чрез измерване на влага и преглед за чуждици. При наличие на повишен процент на влажност или съдържание на нерециклируеми чуждици се налага процентен отбив от предаденото количество суровина.

София, 2227 Божурище,
Индустриална Зона,
ул. Иглика 2
База за преработка, събиране и съхранение на хартия и дърво
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
София, Гурмазово
42.759350, 23.184970
База за преработка, събиране и съхранение на пластмаси, метал и стъкло
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Варна, Западна промишлена зона, Феникс Реком 2
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.

 

Плевен,
Западна промишлена зона
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Видин,
ЮПЗ /Бивша цигарена фабрика /
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.

 

Монтана
бул.Трети Март 145
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.