Изкупуване на отпадъци

Изкупуване на отпадъци

scroll for more info

Отпадъците са важен екологичен проблем и тяхното управление е сложен процес, който, ако не се осъществява правилно води до проблеми, произтичащи от замърсяването на основните компоненти на околната среда (въздух, води, почви) и чрез тях въздейства на качеството на живот на хората и развитието на екосистемите. През последните няколко години се очертава тенденцията към намаляване на образуваните количествени отпадъци. Вниманието на всички развити страни се пренасочва - стремежът е не само да се третират, а в цялата обработка на суровините да се получава по-малко количество от тях.

В тази насока фирмата ни е изградила бази в цялата страна.

Доверете се на нас, ако имате нужда от изкупуване на отпадъци.

София, 2227 Божурище,
Индустриална Зона,
ул. Иглика 2
База за преработка, събиране и съхранение на хартия и дърво
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
София, Гурмазово
42.759350, 23.184970
База за преработка, събиране и съхранение на пластмаси, метал и стъкло
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Варна, Западна промишлена зона, Феникс Реком 2
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.

 

Плевен,
Западна промишлена зона
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Видин,
ЮПЗ /Бивша цигарена фабрика /
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.

 

Монтана
бул.Трети Март 145
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.