Сметоизвозване

Сметоизвозване

scroll for more info

Имате ли нужда от услуги по събиране и извозване на отпадъци? Можем да сме полезни за извозване на:

Битов Отпадък

Сертифицирани сме по ISO 9001:2015 с обхват на сертификация „Събиране и транспортиране на смесени битови и строителни отпадъци” – сертификат № 19511908, валиден от 22.12.2019 г. до 21.12.2021 г. 

Ще ви предложим качествено обслужване, включващо:

  • Предоставяне на контейнери за събиране и временно съхранение на отпадъци на обекта ви. 
  • Извозване по график със сметоизвозваща професионална техника на генерираните отпадъци и предаването им за следваща преработка.
  • Осигурява приоритет на качеството при предоставянето на услугата на сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци с цел изпълнение изискванията и очакванията на клиента

Строителен отпадък

Сертифицирани сме по ISO 9001:2015 с обхват на сертификация „Събиране и транспортиране на смесени битови и строителни отпадъци” – сертификат № 19511908, валиден от 22.12.2019 г. до 21.12.2021 г. 

Ще ви предложим качествено обслужване, включващо:

  • Предоставяне на контейнери за събиране и временно съхранение на отпадъци на обекта ви - 3 куб. Метра, 5 куб. Метра или 7 куб, метрови контейнери за строителни отпадъци;
  • Извозване по график или спрямо заявка;
София, 2227 Божурище,
Индустриална Зона,
ул. Иглика 2
База за преработка, събиране и съхранение на хартия и дърво
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
София, Гурмазово
42.759350, 23.184970
База за преработка, събиране и съхранение на пластмаси, метал и стъкло
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Варна, Западна промишлена зона, Феникс Реком 2
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.

 

Плевен,
Западна промишлена зона
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Видин,
ЮПЗ /Бивша цигарена фабрика /
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.

 

Монтана
бул.Трети Март 145
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.