Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. Челни товарачи", във връзка с изпълнение на договор №BG-RRP-3.004-2129-C01.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР с посочване на ЕИК

Образец на декларация на кандидата по чл. 16, ал.1, т.1 от ПМС 80/09.05.2022 г. - ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

Образец на изисквания към офертите от ПМС № 80/09.05.2022 г. - ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ по процедура за избор на изпълнител по Договор №BG-RRP-3.004-2129-C01

ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ/О Ф Е Р Т А_PMS 80

Образец на договор за доставка - Д О Г О В О Р № BG-RRP-3.004-2129-C01/Su-01

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА

Образец на публична покана по чл. 4 от ПМС №80/09.05.2022 г. - ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 

 

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДMA", във връзка с изпълнение на договор №BG-RRP-3.004-2129-C01.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР с посочване на ЕИК

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА

ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ ДМА

 

 


 

 

Публична покана за избор на изпълнител с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на 2 бр. Челни товарачи", във връзка с изпълнение на договор №BG-RRP-3.004-2129-C01.

 

Декларация ЕИК Унитрейд.doc

Образец на декларация на кандидата

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Oферта за участие

Образец на договор за доставка

Образец на публична покана по чл. 4 от ПМС №80/09.05.2022 г.

Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА

София, 2227 Божурище,
Индустриална Зона,
ул. Иглика 2
База за преработка, събиране и съхранение на хартия и дърво
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
София, Гурмазово
42.759350, 23.184970
База за преработка, събиране и съхранение на пластмаси, метал и стъкло
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Варна, Западна промишлена зона, Феникс Реком 2
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.

 

Плевен,
Западна промишлена зона
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Видин,
ЮПЗ /Бивша цигарена фабрика /
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.

 

Монтана
бул.Трети Март 145
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.