Европейско финансиране на УНИТРЕЙД-БГ ООД

Европейско финансиране на УНИТРЕЙД-БГ ООД

12 февруари 2021 scroll for more info

Дружеството „УНИТРЕЙД-БГ“ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Наименование на проекта: Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. 

Основна цел на проекта: Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност на безвъзмездната финансова помощ: 150 000,00 лв., от които от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране.

Период на изпълнение на договора: 11.02.2021 – 11.05.2021 г.

Посредством безвъзмездната финансова помощ „УНИТРЕЙД-БГ“ ООД ще съумее да преодолее икономическите последствия от пандемията от COVID-19 като ще постигне пряк положителен ефект върху икономическото си състояние и нормализиране на процесите в предприятието. В резултат дружеството ще продължи да осъществява дейности си и ще запази нивото на заетост, с което ще подсигури своето устойчиво развитие, пазарни позиции на българския и международен пазар и конкурентоспособност.

София, 2227 Божурище,
Индустриална Зона,
ул. Иглика 2
База за преработка, събиране и съхранение на хартия и дърво
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
София, Гурмазово
42.759350, 23.184970
База за преработка, събиране и съхранение на пластмаси, метал и стъкло
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Варна, Западна промишлена зона, Феникс Реком 2
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.

 

Плевен,
Западна промишлена зона
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:30 до 17:00 ч.
Видин,
ЮПЗ /Бивша цигарена фабрика /
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.

 

Монтана
бул.Трети Март 145
Работно време:
понеделник - петък,
от 08:00 до 16:30 ч.