Български English

За нас

Изграждане на системи за управление на отпадъци.

Ние осигуряваме възможност на отговорния бизнес да изпълни задълженията си за разделно събиране и предаване за преработване на отпадъците.

Ние сме готови да предложим решения за екологосъобразно събиране на:

 • Хартиякартон, полиетилен, пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци;
 • Битови и строителни отпадъци, чрез предоставяне на необходимия брой и вид съдове и извозвавнето им в удобно време по предварително съгласуван график.

Имаме възможност за осигуряване на различни по вид контейнери за събиране на отпадци.

Наименование и правен статут:

“Унитрейд–БГ” ООД

Основаване:

“Унитрейд–БГ” ООД е дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Софийски градски съд по ф.д. №9910/1999г.

Адрес на управление:

1280 Нови Искър, ул. "Искърско дефиле" 131

Седалище:

2227 Божурище, Индустриална зона

Основна дейност:

Основната дейност на “Унитрейд–БГ” ООД е изграждане на системи за управление на опадъци, включващи събиране, временно съхранение, транспортиране и предварително третиране на отпадъци от хартия, пластмаса, метал и стъкло.

Представяне:

Ние сме една от първите компании, занимаваща се с преработка на отпадъци работещи съобразно съвременните европейски изисквания, сертифицирани по стандартите на ISO 9001:2008. Лицензирани сме от Министерството на околната среда и водите.

Актуални разрешения за действия с отпадъци: № 00-ДО-189-04 от 04.07.2012 г. и 12-РД-829-00 от 08.11.2012 г.

“Унитрейд–БГ” ООД притежава безсрочна Лицензия за търговия с отпадъци от черни и цветни метали под № 70 / 01.07.2004 г., издадена от Министерство на икономиката и енергетиката.

“Унитрейд–БГ” ООД сигурно, отговорно и внимателно управлява отпадните материали. Имаме бизнес отношения с едни от най-големите вериги магазини, фабрики, банки, мобилни оператори, обществени и държавни учреждения. Работим с едни от най-големите заводи на Балканският полуостров, като: Дуропак Тракия Папир, ЗХ Белово АД, Кнауф България ЕООД, Костенец ХХИ АД, чуждестранни клиенти и други.

Ние осигуряваме възможност на отговорния бизнес да изпълни задълженията си чрез изграждане на системи за управление на отпадъци.

Готови сме да предложим решения за екологосъобразно събиране на:

 • Хартия, картон, полиетилен, пластмаса, дървени, стъклени и метални отпадъци;
 • Битови и строителни отпадъци, чрез предоставяне на необходимия брой и вид съдове и извозвавнето им в удобно време по предварително съгласуван график.

Имаме възможност за осигуряване на различни по вид контейнери за събиране на отпадъци.

Фирмата ни разполага с бази в София, Варна, Видин, Русе, Плевен, както и три бази в Румъния.

Цели:

 • подпомагане прилагането на съвременни екологосъобразни технологии за ограничаване на количеството отпадъци в околната среда;
 • максимално оползотворяване на отпадъците;
 • екологосъобразно третиране на отпадъците;
 • намаляване на образуването на отпадъците;
 • намаляване на количествата на генерираните собствени отпадъци в следствие на дейностите по третиране / обработка на отпадъците на
 • собствените производствени площадки по преработката (рециклирането) на отпадъците;
 • съблюдаване на нормативната база по екологосъобразно управление на отпадъците.