Български English

Техника

База София 1

База Божурище разполага с балираща машина тип BOA с производителност 90 т./ 8 ч. Машината работи с работно налягане 280 бара, което осигурява компресиране на суровината в бали с големина 1,3м. дължина на 1,1м. ширина и 1,1м. височина. и 350 кг.

С цел запазване конфиденциалността на клиентите ни, фирмата ни разполага с шредер, които унищожава архива. Производителност: 30 т. / 8 ч.

Разделителната линия се обслужва от служители на фирмата, които сортират суровината ръчно. Хартиените отпадъци се разделят на: А5 (велпапе); А4 (велпапе и смесени); А2 (архивна хартия); вестници и списания. Пластмасата се разделя на: PET бутилки по цветове и найлон.

База София 2

База Гурмазово разполага със сепарираща инсталация с производителност 5 т. / ч. Осигурява предварително третиране на суровината, чрез което тя се разделя на различни по големина фракции. След обработката отпадъците преминават през разделителна линия за сортиране на суровините по артикули. В базата има балираща машина тип BOA, както и двусекционен шредер, който позволява различно унищожаване на архива.