Български English

Сметоизвозване

“Унитрейд–БГ” ООД предоставя на своите клиенти услуги по събиране и извозване на отпадъци. Фирмата ни е сертифицирана по ISO 9001:2008 с обхват на сертификация „Събиране и транспортиране на смесени битови и строителни отпадъци” – сертификат № 370711081, валиден от 28.07.2011 г. до 27.07.2014 г.

Ние предлагаме на своите клиенти качествено обслужване, включващо:

  • Предоставяне на контейнери за събиране и временно съхранение на отпадъци на обекти на клиенти
  • Извозване по график на генерираните отпадъци и предаването им за следваща преработка
  • Осигурява приоритет на качеството при предоставянето на услугата на сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци с цел изпълнение изискванията и очакванията на клиента
  • Осигурява компетентен персонал за изпълнение на услугата