SC Recycle International

SC RECYCLE INTERNATIONAL SRL е основана през 2007 г. и основната й дейност е събиране на неопасни отпадъци от физически лица и компании в Румъния.

От създаването си до днес, SC RECYCLE INTERNATIONAL SRL регистрира значително развитие по отношение на бизнеса на компанията, превръщайки се в надежден оператор на пазара за управление на неопасни отпадъци, успявайки да събира и обработва и експлоатира над 60 000 тона годишно. Освен централата в Брагадиру, имат офиси в Яш и Клуж, като покриват източна и западна Румъния.

Основната цел на компанията е събиране, преработка и експлоатация на неопасни отпадъци, позволяващи интегрирани системи за управление на отпадъците и установяване на устойчиви партньорства с представители на рециклиращата индустрия от страната и чужбина.