Sanitex

Санитекс е една от най-проспериращите компании за производство на тишу и тоалетна хартия в България. Построена е 2000 г. и е с най-съвременните технологии в тази област. Разполага с огромна база, която позволява не само да се изработи, а и да съхрани произведената продукция.
“Санитекс” е компания, чиято дейност е съсредоточена върху рециклиране и производство на различни продукти:

  • индустриална хартия,
  • джъмбо рола,
  • тоалетна хартия,
  • салфетки,
  • санитарни кърпички,
  • домакинска хартия и др.

Грижата за околната среда е в основата на фирмената политика. Санитекс е една от водещите компании, която се грижи за опазването на околната среда, чрез рециклиране и преработка на отпадъчна хартия. Производството на хартия чрез щадящи околната среда технологии, които не замърсяват въздуха и водата, често става с цената на много усилия и значителни инвестиции от страна на производителите в този сектор. Рециклирането на хартия позволява да се намали отделянето в атмосферата на т. нар. „вредни газове“. При рециклирането на хартията и картона, замърсяването на въздуха може да бъде намалено със 74 %, а замърсяването на водата – с 35 %.