Петкофлекс

ПЕТЕКОФЛЕКС реализират идеята си за нов продукт, в който да се използват до 100% рециклиран PET за производство на революционна тъкан, която може да се използва за производство на FIBC (биг беци), геотекстил, чанти за многократна употреба и много други продукти, като същевременно има редица предимства в сравнение с досега използваните материали за подобни приложения, които са произведени или изцяло, или частично, от първичен материал.
Използването на рециклиран ПЕТ помага, както за запазване на ценни суровини, така и за намаляване на енергия и емисии на парникови газове.
 
ПЕТЕКОФЛЕКС е консорциум от няколко български компании – лидери в сферата на събиране, третиране и рециклиране на отпадъци от пластмасови опаковки:

  • Екоинвест
  • Унитрейд
  • Братя Пашев