Paper mill

Фабриката за хартия в Кочани е една от най-старите фабрики в Северна Македония. Това е единствената фабрика за рециклиране на отпадъчна хартия в Северна Македония. Създадена през 1963 г, но 2016 г. фабриката е възобновена и купена от Групата - UNITRADE CLUSTER от Република България. Веднага след възобновяването й започва капиталната реконструкция на производствените мощности, остаряла поради прекратяване на нейната експлоатация.

Днес фабриката извършва 100% рециклиране на хартия със съвременна пречиствателна станция и използва само биомаса и биогаз като основни енергийни източници. Заводът притежава интегрирано разрешение от Министерството на околната среда на Република Северна Македония.