Modern Karton

Модерен Karton Sanayi ve Tic. КАТО. Това е една от компаниите с най-модерната технология в хартиения сектор в света със своята производствена технология и система за автоматизация в своето съоръжение.

Съоръжението, което използва 100% хартия за производство, предотвратява изсичането на 10 милиона възрастни дървета годишно.