Екопак

 

„ЕКОПАК България“ АД е акционерно дружество, учредено през 2004 г. от 18 водещи български и международни компании. Организацията е създадена съгласно Закона за управление на отпадъците, който въвежда принципа за „разширена отговорност на производителя“ и задължава всички производители или вносители на опаковани стоки на българския пазар да събират, рециклират и оползотворяват определен процент от общото количество отпадъци от опаковки, образувани след употребата на техните стоки.

ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ е организация, която управлява дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки от името на нейните членове.