ЕКОБУЛПАК

ЕКОБУЛПАК България е акционерно дружество, което не разпределя печалба. Акумулираните средства се инвестират в изграждането на устойчиви системи за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки.

Като част от групата на ЕКОБУЛПАК дружеството използва натрупания в годините опит и ноу-хау за управление на отпадъците от опаковки.
Благодарение на последователната инвестиционна политика са организирани собствени бази и логистика, които създават необходимите условия за устойчиво развитие на дейността.